Aby zapisać się do newslettera zaznacz, że nie jesteś robotem:

×

Rejestracja

Masz jusz konto?
Zaloguj się
Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Imię jest niepoprawne!
Nazwisko jest niepoprawne!
To nie jest poprawny adres e-mail!
Adres e-mail jest wymagany!
Konto z podanym adresem e-mail już istnieje!
Hasło jest wymagane!
Wpisz poprawne hasło!
Wpisz 6 lub więcejznaków!
Wpisz 16 lub mniej znaków!
Hasła nie są takie same!
Akceptacja regulaminu jest wymagana!
Adres e-mail lub hasło są niepoprawne!

Oznaczenia graficzne opraw oświetleniowych

 

Dla oznaczenia właściwości i cech opraw powszechnie stosuje się oznaczenia graficzne opraw oświetleniowych - oto niektóre z najczęściej stosowanych:

piktogram - nie można montowac lampy na podłożu łatwopalnym lub brakpiktogram - można montować na podłożu łatwopalnym. Lampy nie mogą być montowane na podłożu łatwopalnym.
piktogram - można montowac lampę na podłożu łatwopalnym Można montować na podłożu łatwopalnym.
Lampa przystosowana do montażu na suficie Lampa przystosowana do montażu na suficie.
Lampa przystosowana do montażu na ścianie Lampa przystosowana do montażu na ścianie.
Lampa przystosowana do montażu na podłożu stałym Lampa przystosowana do montażu na podłożu stałym.
Lampa przystosowana do stosowania na zewnątrz Lampa przystosowana do stosowania na zewnątrz.
Lampę stosować wewnątrz budynków Lampę stosować wewnątrz budynków.
Można stosować lampę na zewnątrz i wewnątrz budynków Można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Maksymalna dopuszczalna moc źródła światła Maksymalna dopuszczalna moc źródła światła.
Maksymalne napięcie znamionowe Maksymalne napięcie znamionowe.
Lampa przystosowana do napięcia przemiennego 230V Lampa przystosowana do napięcia przemiennego 230V.
Rodzaj źródła światła Rodzaj źródła światła
Lampa w trzeciej klasie ochronności Lampa w trzeciej klasie ochronności (niskonapięciowa).
Lampa w drugiej klasie ochronności Lampa w drugiej klasie ochronności. Posiada podwójną izolację
przewodów i nie może być podłączona do przewodu ochronnego.
Urządzenia te nie potrzebują doprowadzenia przewodu ochronnego, nie
mają więc zacisku ochronnego i są łączone z siecią zasilającą
dwużyłowym przewodem.
Lampa w pierwszej klasie ochronnej Lampa w pierwszej klasie ochronnej musi być podłączona do zacisku
uziemiającego przewodem ochronnym (zielono-żółty przewód).
Zerowa klasa ochronności Zerowa klasa ochronności - urządzenia, w których zastosowano tylko
izolację podstawową, nie mające zacisku uziemienia ochronnego i
łączone z siecią zasilającą przewodem dwużyłowym bez żyły ochronnej.
Oznaczenie klasy odporności IP Oznaczenie klasy odporności na wnikanie wilgoci i cząstek stałych
- aby dowiedzieć się więcej kliknij na piktogram.
Nie dotykać gołymi rękami lub Nie dotykać gołymi rękam Nie dotykać gołymi rękami.
Nie dotykać - gorące Nie dotykać - gorące.
Minimalna odległość od przedmiotu oświetlanego Minimalna odległość od przedmiotu oświetlanego.
Lustro ze światłem zimnym Lustro ze światłem zimnym - większość energii cieplnej jest
odprowadzana do tyłu więc oświetlany przedmiot nie nagrzewa się -
należy zapewnić wolną przestrzeń za żarnikiem dla odprowadzenia
ciepła.
Żarnik posiada osłonę Żarniki opraw oznaczonych tym symbolem posiadają osłonę.
Niesprawną lub uszkodzoną osłonę należy wymienić.
Niskie ciśnienie Niskie ciśnienie
Nie stosować ze ściemniaczem Nie stosować ze ściemniaczem.
Wyrób zgodny z normami Unii Europejskiej Wyrób zgodny z normami Unii Europejskiej.
Nie wyrzucać do pojemników na odpady domowe Nie wyrzucać do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą
zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz
środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE (Dyrektywa 2002/96/WE)
obowiązującą w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.
Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu zobowiązany jest
do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu, np. sprzedawcy
w/w sprzętu lub innej jednostki prowadzącej zbieranie odpadów tego
typu. Powyższe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1495).