Aby zapisać się do newslettera zaznacz, że nie jesteś robotem:

×

Rejestracja

Masz jusz konto?
Zaloguj się
Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Imię jest niepoprawne!
Nazwisko jest niepoprawne!
To nie jest poprawny adres e-mail!
Adres e-mail jest wymagany!
Konto z podanym adresem e-mail już istnieje!
Hasło jest wymagane!
Wpisz poprawne hasło!
Wpisz 6 lub więcejznaków!
Wpisz 16 lub mniej znaków!
Hasła nie są takie same!
Akceptacja regulaminu jest wymagana!
Adres e-mail lub hasło są niepoprawne!

IP - stopień ochrony (szczelności) opraw

Stopień ochrony (szczelności) opraw określa się przy pomocy tzw. klasyfikacji IP.

Według tej klasyfikacji stopień ochrony (szczelności) opraw przed penetracją czynników zewnętrznych oznaczane są znakiem IP i dwucyfrowym lub czterocyfrowym kodem

Pierwszy znak po symbolu IP oznacza odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację wody - np.: IP44, IP67 – "wodoodporny".

  • Jeżeli nie wymaga się określania cyfry charakterystycznej, powinna być ona zastąpiona literą X (albo XX jeżeli obie cyfry nie są wymagane).
  • Litery dodatkowe i/lub litery uzupełniające, mogą być opuszczone bez zastępowania.

 

Oznaczenia

Pierwsza cyfra (oznacza stopień ochrony przed ciałami stałymi w tym przed pyłem, narzędziami i częściami ciała):

0 - brak ochrony;
1 - ochrona przed ciałami stałymi o śred. 50,0 mm (ochrona przed dotykiem dłonią)
2 - ochrona przed ciałami stałymi o śred. 12,5 mm (ochrona przed dotykiem palcem)
3 - ochrona przed ciałami stałymi o śred. 2,5 mm (ochrona przed drutem, wkrętakiem)
4 - ochrona przed ciałami stałymi o śred. 1 mm (ochrona przed penetracją cieńkim narzędziem, przewodem)
5 - pyłoodporność(ochrona przed pyłem w małych ilościach)
6 - pyłoszczelność (całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu)

Druga cyfra podaje się stopień zabezpieczenia oprawy przed wnikaniem wody:

0 - brak ochrony
1 - ochrona przed padającymi pionowo kroplami wody
2 - ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem do 15° względem położenia normalnego
3- ochrona przed kroplami wody padającą pod kątem do 60° od pionu
4 - ochrona przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem (deszcz)
5 - ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku
6 - ochrona przed silnym strumieniem wody i falami
7 - ochrona przed zanurzeniem na głębokość do 1m pod powierzchnią w czasie do 30 minut
8 - ochrona przed ciągłym zanurzeniem do 1m głębokości
9 - ochrona przed strugą wody pod ciśnieniem 80-100 barów w temperaturze do +80 °C

 

Trzeci i czwarty znak kodu IP określa stopień ochrony przed uderzeniem.

Oprawy używane do oświetlenia zewnętrznego powinny mieć klasę IP co najmniej IP43.
Klasa IP opraw narażonych na bezpośrednie polewanie wodą nie powinna być niższa niż IP65, a dla opraw do pracy pod wodą musi mieć stopień IP68.
Rysunek poniższy i tabela wyjaśniają jakie lampy (o jakiej klasie ochronnej IP) mogą być używane w miejscach zagrożonych przez wodę w łazience.
Zarówno rysunek jak i tabela zamieszczane są jedynie dla celów poglądowych - wyboru i montażu opraw w miejscach zagrożonych kontaktem z wodą MUSI DOKONAĆ UPRAWNIONY ELEKTRYK!

łazienka - strefy klas ochrony (szczelności) opraw IP

ZAKRES OPRAWA KTÓREJ MOŻNA UŻYĆ
0  max. 12V; IPx7
1  max. 50V; ochrona przed bryzgami wody - IPx4; ochrona
przed strumieniem IPx5
2  max. 50V; ochrona przed bryzgami wody - IPx4
3  bez ograniczeń