Aby zapisać się do newslettera zaznacz, że nie jesteś robotem:

×

Rejestracja

Masz jusz konto?
Zaloguj się
Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Imię jest niepoprawne!
Nazwisko jest niepoprawne!
To nie jest poprawny adres e-mail!
Adres e-mail jest wymagany!
Konto z podanym adresem e-mail już istnieje!
Hasło jest wymagane!
Wpisz poprawne hasło!
Wpisz 6 lub więcejznaków!
Wpisz 16 lub mniej znaków!
Hasła nie są takie same!
Akceptacja regulaminu jest wymagana!
Adres e-mail lub hasło są niepoprawne!

Żarówki halogenowe

Żarówki halogenowe są modyfikacją zwykłych żarówek tradycyjnych. Poprzez wprowadzenie, w latach 1959-60, halogenu do gazu wypełniającego bańkę (fluor, chlor, brom, jod) udało się zapobiec osadzaniu par wolframu na bańce żarówki i przez to zapobiec szybkiemu zmniejszaniu się średnicy druta żarnika i jego przepaleniu. Pozwoliło to zwiększyć skuteczność świetlną (25%-100%) i zwiększyć trwałość żarówki (200%-400%).

Cykl regeneracyjny z udziałem halogenu wymaga by powierzchnia bańki żarówki miała znacznie wyższą temperaturę niż w przypadku żarówek tradycyjnych dlatego też znacznie zmniejszono rozmiary bańki żarówki.
Poprawiono, i tak już bardzo dobre, oddawanie barw.

Obecność halogenu w gazie wypełniającym żarówkę zapobiega stopniowemu spadkowi natężenia światła emitowanego przez żarówkę.

żarówka halogenowa w tradycyjnej bańce

Nie wolno dotykać bańki żarówki (także zimnej). Dotknięcie palcami pozostawia zawsze ślady tłuszczu co może, w wysokiej temperaturze osiąganej przez bańkę żarówki, powodować eksplozję bańki.

Uwaga ta nie dotyczy nowoczesnych żarówek z trzonkiem E14 i E27 w których żarówka halogenowa zamknięta jest dodatkowo w bańce szklanej identycznej do bańki żarówek tradycyjnych.

Ciśnienie w bańkach żarówek halogenowych jest znacznie wyższe niż w żarówkach konwencjonalnych – może dochodzić do 25 barów, chociaż są w sprzedaży żarówki halogenowe renomowanych firm
pracujące przy ciśnieniu roboczym ok 2,5 bara. Stanowczo polecamy stosowanie żarówek niskociśnieniowych.

W nowoczesnych żarówkach halogenowych renomowanych firm stosuje się system IRC (infra-red-coating). Specjalna powłoka na bańce żarówki odbija ciepło z powrotem na skrętkę. Dzięki temu potrzebna jest mniejsza ilość energii doprowadzanej z zewnątrz do uzyskania temperatury roboczej skrętki – uzyskujemy w ten sposób ok. 30-40% oszczędności energii elektrycznej (np. seria IRC, ENERGY SAVER firmy OSRAM – trwałość 5000h czy MASTERline;ES firmy Philips).

Aby uzmysłowić sobie jaką oszczędność w zużyciu energii możemy osiągnąć stosując nowoczesne żarówki halogenowe porównajmy żarówkę HALOSTAR IRC firmy OSRAM z żarówką tradycyjną:

żarówka HALOSTAR IRC 35W wytwarza tyle samo świtała co żarówka tradycyjna o mocy 75W; trwałość żarówki HALOSTAR to 4000 godzin, zaś żarówki tradycyjnej 1000; oszczędność mocy przypadająca na jedną żarówkę to 40W i możliwość użycia jednej żarówki; RC zamiast 4 zwykłych żarówek w czasie 4000 godzin użytkowania.