Aby zapisać się do newslettera zaznacz, że nie jesteś robotem:

×

Rejestracja

Masz jusz konto?
Zaloguj się
Imię jest wymagane!
Nazwisko jest wymagane!
Imię jest niepoprawne!
Nazwisko jest niepoprawne!
To nie jest poprawny adres e-mail!
Adres e-mail jest wymagany!
Konto z podanym adresem e-mail już istnieje!
Hasło jest wymagane!
Wpisz poprawne hasło!
Wpisz 6 lub więcejznaków!
Wpisz 16 lub mniej znaków!
Hasła nie są takie same!
Akceptacja regulaminu jest wymagana!
Adres e-mail lub hasło są niepoprawne!

1. Czy mam prawo zwrócić zakupiony towar?

Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została wydana/dostarczona (w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia następującego po dniu jej zawarcia).

Ponadto jeżeli ostatni dzień terminu na odstąpienie od umowy jest dniem ustawowo wolnym od pracy, niedzielą lub sobotą, termin ten wygasa wraz z upływem ostatniej godziny następnego dnia roboczego.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia mailem, faksem lub listownie na adres sklepu przed jego upływem.

Prawo do zwrotu towaru nie obowiązuje w przypadku gdy towar został wyprodukowany, zmodyfikowany na Twoje indywidualne życzenie - prosimy zapoznać się z paragrafem VII Regulaminu.

^spis treści

2. Jakie mam obowiązki odstępując od umowy na odległość?

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać towar osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem ww. terminu.

Termin ten nie obowiązuje, jeżeli Sprzedawca zobowiązał się, że sam odbierze towar od Klienta.

Klient ponosi przy tym tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

^spis treści

3. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Oznacza to, że Klient ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne).
Klient nie może normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

^spis treści

4.Czy muszę oddać towar w oryginalnym opakowaniu?

Prawo Klienta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie jest uzależnione od zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu.
Jednak bardzo wskazane jest by zwracany Towar był zapakowany w oryginalne pudełko. Należy bowiem pamiętać, że Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeżeli korzystał z niej w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

^spis treści

5. Kto ponosi koszty w przypadku odstąpienia od umowy?

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności (cena Towaru + koszt wysyłki).

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

^spis treści

6. Czy po złożeniu zamówienia możliwa jest zmiana zamówienia?

Tak. Jest to możliwe tylko w przypadku gdy zamówienie nie zostało już przez nas zrealizowane i wysłane. Warunkiem dokonania zmian w zamówieniu jest poinformowanie nas mailowo lub telefonicznie o zaistniałych zmianach.

^spis treści

7. Odmowa odebrania towaru.

Jeżeli Sprzedawca  wyśle towar, a Klient go nie odbierze, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej (nawet w wypadku gdy Klientowi wydaje się, że w środku jest rozbite szkło - wtedy należy odebrać paczkę i spisać z kurierem protokół szkody).

^spis treści

8. Czy ktoś poinformuje mnie kiedy mogę się spodziewać dostawy?

Po wysłaniu przez nas towaru otrzymasz mailem informację o wysyłce.
Dodatkowo firma kurierska wyśle Ci SMS z informacją o dacie i orientacyjnej godzinie dostawy paczki.

^spis treści

9. Nie mogłem odebrać paczki - nikogo nie było w domu

Kurier może skontaktować się telefonicznie (choć nie ma takiego obowiązku). Nastąpi próba doręczenia następnego dnia. Jeżeli nie uda się dostarczyć towaru będzie on czekał kilka dni w najbliższym oddziale firmy kurierskiej gdzie będzie można go odebrać osobiście, następnie towar wróci do Sprzedającego.

^ spis treści

10. Wybrałem opcję „za pobraniem”. Kurier nie chce okazać zawartości paczki. przed wręczeniem gotówki.

Kurier nie może wydać paczki przed jej opłaceniem. Kurier ma obowiązek przed wydaniem paczki przyjąć należność. Taka procedura jest we wszystkich firmach kurierskich.
Najpierw należy zapłacić za towar, a dopiero później można sprawdzić zawartość paczki
.
W przypadku uszkodzenia należy następnie spisać z kurierem prototół reklamacyjny i skontaktować się ze sklepem.
W przypadku niezgodności z zamówieniem należy także skontaktować się ze sklepem.

^spis treści

11. Kurier nie ma przy sobie protokołu szkody

Taka sytuacja zdarza się dość czesto. W takiej sytuacji kurier ma obowiązek dowieść protokół.
Dla bezpieczeństwa (gdyby kurierowi było nie po drodze) warto na tylniej stronie listu przewozowego / protokołu przekazania spisać swoje uwagi z datą dostawy, podpisać i poprosić o podpis kuriera. Proszę także o poinformowanie sklepu.

^spis treści

12. Czy dostanę dokument zakupu?

Fakturę wysyłamy mailem wraz z informacją o wysłaniu paczki. Faktura jest imienna wystawiona zgodnie z danymi określonymi w zamówieniu.
W przypadku gdy chcesz abyśmy wystawili fakturę na firmę należy to zaznaczyć podczas zamawiania i podać dane firmy.

^spis treści

13. Dostałem towar niezgodny z opisem. Co w tej sytuacji?

Proszę ODEBRAĆ TOWAR i skontaktować się z nami telefonicznie. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce odbieramy towar na własny koszt i dostarczamy nowy towar także na swój koszt.

^spis treści

14. Reklamacja towaru.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwą rzecz trwa 2 lata od jej wydania. Klient powinien dokładnie opisać zauważoną wadę i sprecyzować żądanie zgodnie z możliwymi wyborami przewidzianymi dla danej procedury (gwarancji lub rękojmi) - najlepiej korzystając z formularza reklamacyjnego.
Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie, za pośrednictwem udostępnianego przez sklep formularza reklamacyjnego lub wysyłając listem poleconym  lub e-mailem.
Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. Jeżeli tego nie zrobi, można przyjąć, iż uznał żądanie Klienta za uzasadnione (uwaga – nie dotyczy to żądania odstąpienia od umowy).
Terminowe odniesienie się sprzedawcy do reklamacji, nie oznacza że musi on w tym czasie przywrócić towar do stanu zgodnego z umową (czyli np. go naprawić).
Kupujący może także żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że sprzedawca wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

^spis treści

15. Procedura reklamacji

  • Aby zgłosić reklamację zalecamy wypełnić zgłoszenie reklamacyjne korzystając z linku "reklamacje i zwroty" znajdującego się na  dolnym pasku strony sklepu. Proszę przygotować numer dokumentu zakupu gdyż wpisanie numeru dokumetu zakupu, daty zakupu i danych personalnych będzie wymagane przy wypełnianiu formularza reklamowego.
  • Po wypełnieniu formularza Klient otrzyma mail z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego z nadanym numerem reklamacji. Numer ten proszę nakleić na paczę oraz wpisać w polu "Uwagi" na liście przewozowym.
  • W kolejnym mailu dział reklamacji sklepu ustosunkuje się do zgłoszenia i poprosi o przygotowanie wysyłki.
    Jeśli dane przywołane w tym mailu będą rózniły się od danych ze zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o pilny kontakt z działem reklamacji sklepu i wstrzymanie się z wysyłką paczki.
  • Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę spedycyjną.
  • Reklamowany towar odbierany jest od klienta przez firmę kurierską na zlecenie sprzedawcy i na jego koszt. Powiadomimy Cię o wystawieniu zlecienia odbioru towaru i terminie jego odbioru.
  • Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca.
  • Naprawiony lub wymieniony na nowy towar odsyłany jest Klientowi na koszt sprzedawcy.
  • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji po ekspertyzie działu reklamacji reklamowany towar może być odesłany Klientowi wyłącznie na jego koszt.

^spis treści